Elinstallation i Stockholm

Du kanske funderar på vid vilken elinstallation du har behov av att anlita en behörig elektriker i Stockholm. Det finns en liten regel du kan följa och det är att så fort det handlar om starkström, så måste en utbildad, certifierad elektriker göra arbetet. Det kan vara då det är dags att installera uttag, strömbrytare eller ledningar. Det kan även vara när du ska byta från ojordade uttag till jordade uttag. Fast elinstallation, installering av golvvärme och värmekablar, samt förläggning av kabel i mark är även det något som ska göras av en behörig elektriker i Stockholm.

Elinstallation i Stockholm på egen hand

Det du får göra själv, är byta trasiga proppar/säkringar. Dock om proppen gått och det inte löser sig av att byta, eller du inte vet vad felet beror på, så bör du kontakta en elektriker.

Du får byta glödlampor på egen hand, men se till att du har rätt effekt på lampan till dina armaturer. Du får även montera skarvsladdar på egen hand, samt reparera och byta ut delar i dem.

Gör aldrig något du inte känner dig säker på att du klarar av och se alltid till att bryta huvudströmmen så fort du gör något som har med el att göra. Om du känner dig osäker på att göra något som har med el att göra, så är det bättre att kontakta en elinstallatör.

ROT-avdrag gäller även vid elarbeten

Tänk på att elarbeten som görs i ditt hus omfattas av ROT-avdrag. Det gör att tjänsterna är billigare för dig att köpa. Du kan läsa mer om ROT-avdrag på Skatteverket, eller så låter du oss sköta den biten, så att du får rätt avdrag.

Så oavsett om du vill installera golvvärme i ditt badrum, få nya spotlights i taket, hjälp med renovering eller har behov av andra elinstallationer, så kan du få det hos oss. Kontakta oss idag!