Vi erbjuder energiberäkning

Det finns regler som säger att när en bostadsrättsförening ska säljas krävs att det finns en energideklaration. Vi erbjuder en tjänst till alla som ska sälja sin bostadsrättsförening att utföra en energiberäkning för fastigheten. Denna lag kom till i januari 2009 och sedan dessa har vi utfört många sådana här beräkningar på fastigheter. Vi har självklart en certifierad energiexpert som utför arbetet och sköter beräkningen av energin. En energiberäkning får inte vara mer än 10 år gammal, om den är det måste en ny göras för att denna ska räknas som en godkänd energiberäkning att utgå från. VI utför beräkningen för din bostadsrättsförening.

Ha koll på regler vid energiberäkning

Det kanske låter enkelt att beräkna hur mycket energi som går åt för en fastighet per år. Dock är detta vanligtvis en avancerad uträkning och det finns en hel del att förhålla sig till. Beroende på hur gammal en byggnad är finns det olika krav som behöver uppnås för att få godkänt på själva energianvändningen. För att göra en sådan uträkning behövs en certifierad energiexpert.

Ta hjälp av vår certifierade energiexpert

När du tar hjälp av vår energiexpert garanterar vi att arbetet blir utfört på korrekt sätt och utefter senaste regler och lagar. Experten kartlägger hur mycket energi som går åt för bostadsrättsföreningen samt vart energin tar vägen. Själva beräkningen blir ett kvalitetskvitto för Bolagsverket som då får reda på vilken standard bostadsrättsföreningens energi håller. Alla bostadsrättsföreningar klassificeras utefter energiberäkningen och delas in efter olika betyg.

Vad som framgår i energiberäkningen

Det framgår en hel del information angående energiförbrukningen i en energiberäkning. Bland annat framgår hur mycket energi som behövs för att hålla den aktuella byggnaden i drift.  Det ska även framgå om och när en ventilationskontroll har skett i fastigheten samt eventuell radonmätning. Det ska även framgå statistik från energianvändningen för att på så sätt kunna räkna ut dess energiprestanda. I en energiberäkning ska det också framgå förslag på hur energiförbrukningen skulle kunna effektiviseras på ett eller annat sätt.

Ta kontakt med oss för er energiberäkning

Vi har alltså en certifierad elektriker i Stockholm som kan utföra energiberäkningar på alla olika typer av bostadsrättsföreningar. Denna expert har arbetat inom branschen i många år och har en djup och bred erfarenhet av arbetet på diverse fastigheter. Om du önskar få en energiberäkning av högsta kvalitet så rekommenderar vi att du tar kontakt med oss och anlitar vår expert för jobbet. Vi vågar lova att vi erbjuder en mycket hög och god service.